Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.

English | Cymraeg

Bwyd

Bwyta Mwy, Ennill Mwy gyda Yoyo Wallet

By ELeyshon 11 Feb 2019

Download the browzer app

Llwythwch yr ap i lawr er mwyn hawlio’ch taleb

Rydym wrth ein bodd cael cyhoeddi ein bod yn cydweithio ag YOYO Wallet! Bydd yr ap teyrngarwch a gwobrau hwn ar gyfer ffonau clyfar yn eich caniatáu i wneud taliadau cyflym yn ein holl Allfeydd Gwasanaethau Arlwyo ar draws y ddau gampws. Bydd yr ap yn cynnwys gostyngiadau arbennig ac yn eich gwobrwyo gyda phwyntiau bob tro y byddwch yn gwario.

Tacos With Lime

Pam ddylwn i lawrlwytho Yoyo Wallet?

  • Ap am ddim
  • Casglu un pwynt am bob ceiniog a wariwch
  • Cynllun gwobrwyo pwyntiau – pwyntiau arian ar gyfer y gwobrau gorau fel burrito
  • Rheoli eich cardiau stamp a’ch talebau disgownt yn awtomatig
  • Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn rhai cwmnïau cadwyn fel Café Nero

Yn syml, lawrlwythwch yr app Yoyo Wallet, ewch i'r til, a sganiwch y cod QR i fwynhau taliad cyflym, pwynt awtomatig a chasglu stamp, ynghyd â gwobrau am ddim.

 Selective Focus Photography of Pasta With Tomato and Basil

ELeyshon

ELeyshon is is an energetic soul who loves netball. A Welsh speaker who loves welsh cakes! A big thank you to Hannah Vincent for proofing these articles and the Welsh translation team for the translations. Diolch. Caraf bel-rwyd a phice'r man. Mawr ddiolch i Hannah Vincent am wirio a'r tim cyfieithu am eu cyfieithiadau. Diolch.
View All Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. You can change your cookie settings at any time.

I Agree.